Sở thích ngửi quần sịp

  • Zoom+
  • Gắn liền với sở thích chuyện đi kiếm quần sịp ngửi là điều đương nhiên, và lần này đối tượng chính là người mẹ kế của anh ta, trong một lần vào kiếm mẹ kế để mời cơm nhưng k thấy ai nên cậu đã hành động cái chuyên môn của mình và bị mẹ kế phát hiện

     

    Sở thích ngửi quần sịp