Sướng tê với cô tiếp viên cuồng dâm

  • Zoom+
  • Mục tiêu hôm nay là em tiếp viên xinh đẹp chân dài. Câu chuyện tôi vốn là một cơ trưởng còn cô ấy là tiếp viên đi theo chuyến bay của tôi ngày hôm ấy tôi đến gặp riêng cô ấy và đưa toàn bộ tiền lương của tôi mới nhận để yêu cầu cô quan hệ với mình, thật là êm khi một cô gái tiếp viên xinh đẹp quan hệ với mình, kĩ năng thổi kèn giỏi còn hơn chuyên môn, rồi những kĩ năng làm tình khác khiến tôi sướng tê.

     

     

    Sướng tê với cô tiếp viên cuồng dâm