Chồng đi lính bỏ vợ lại cho bố chồng

 • Zoom+
 • Chồng đi lính bỏ vợ lại cho bố chồng

  đây là phim sex dựng lên bởi bối cảnh chiến tranh hồi xưa ở thời nào thì chuyện tình dục vẫn được đặt hàng đầu và cũng có những chuyện loạn luân bên trong đó và đây là tập phim có thể cho ta biết hồi thời chiến họ vụng trộm nhau như thế nào chuyện ấy sẽ trông thế nào khi trong một khung cảnh bom rơi và những chiếc áo dầy cọm như thế nhé.

  Thông tin phim

  Elegy Of A Showa Woman Sisterly Love Forced Incest In Order To Protect Little Brother From Being Drafted Into The Army, His Uncle And The Soldiers Take Turns Raping His Big Sister 1945

  Release Date:Nov. 10, 2016
  Runtime:161 min.
  Director:Rintaro Ise
  Studio:Hibino
  Label:BABE
  Subtitles:—-

  Channel:SOFT ON DEMAND,PRIME
  Content ID:1hbad00338
  DVD ID:HBAD-338
  Series:An Elegy Of The Showa Woman
  Languages:Japanese

  Chồng đi lính bỏ vợ lại cho bố chồng