Chồng ĐỊT không đã, vợ “tò te” với bố chồng

  • Zoom+
  • Chồng ĐỊT không đã, vợ “tò te” với bố chồng

    Lại là câu chuyện về người chồng yếu sinh lý, cô vợ đòi hỏi nhưng chồng không đáp ứng nổi đang giữa đường thì rẫy làm cho người vợ mất hết niềm vui, cơn nứng bị ức chế nên cô không ngủ được, cô đi khỏi phòng để lấy lại bình tỉnh lúc ấy cô gặp người bố chồng của mình ở nhà bếp, cô tâm sự với ông và rồi cùng ông tò te để cho đã cơn riềng.

     

    Chồng ĐỊT không đã, vợ “tò te” với bố chồng