JUX-386 Thầm yêu mẹ của thằng bạn thân Yuna Hayashi

  • Zoom+
  • JUX-386 Thầm yêu mẹ của thằng bạn thân Yuna Hayashi

    cậu học trò là bạn thân của con tôi, tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy có suy nghĩ của người lớn và người cậu để ý chính là tôi, sau một cần cậu gặp tôi thì cậu ấy đã cuốn hút bởi thân hình của tôi, dù đó là điều dĩ nhiên của mọi người khi gặp tôi, cậu ấy biết tôi là mẹ của bạn cậu nên cậu đã đến nhà chơi và ở lại đây cho đến khi trời tối tôi vào phòng ngủ thì cậu lẻn vào hiếp dâm tôi, tôi biết đó cũng chỉ vì tình yêu nên cậu ấy đã manh động như vậy…. nhưng tôi thích..

    JUX-386 Thầm yêu mẹ của thằng bạn thân Yuna Hayashi