Tag: chịch em dâu

Trả nợ trễ hẹn và cái kết

Chồng của Azuma Rin quản lý một công ty nhỏ. Nhưng vì những khó khăn kinh tế, anh buộc phải xin tiền anh trai. Anh ta đặt ra một điều kiện kỳ ​​quặc rằng nếu anh ta trì hoãn việc trả nợ thì cơ thể của vợ anh ta sẽ nằm...